Schäfer – en tysk hundras

Schäfer är en tysk hundras som ursprungligen använts som brukshund, främst vid vallning av får och andra betesdjur. Numera har schäfern många roller och dess historia som bruksdjur samt soldathund har bidragit till att den med tiden utvecklat egenskaper som gjort rasen till en alldeles ypperlig tjänstehund. Inte sällan ser man den i samarbete med polis, räddningstjänst eller tulltjänstemän. Rasen är modig och lojal och vaktar de människor och hem som den tillhör. Schäfern är även till sin natur uppmärksam och samarbetsvillig och därför mycket lättdresserad. Just på grund av detta kräver hunden en fast hand och en ägare med ett tydligt och positivt ledarskap. Det är en tysk hundras som även kräver mycket mental stimulans och en aktiv vardag med tydliga regler. Schäfern är fortfarande populär i hela Sverige och det är lätt att förstå, vid rätt uppfostran passar rasen nämligen alldeles ypperligt som familjehund. Det finns uppskattningsvis närmare 30 000 registrerade schäfrar i landet, siffror som talar sitt tydliga språk!

(Visited 200 times, 1 visits today)